fbpx
prijem robe

Prijem robe

Od samog starta projektovanja restorana treba voditi računa i  angažovati stručna lica i na taj način zaštititi svoju investiciju!

Kada je reč o prijemu i skladištenju robe najvažniju ulogu imaju saobraćajnice. One su prva i osnovna tema projektovanja proizvodnih odeljenja (kuhinje, barovi).

One treba da budu tako napravljene da ne dolazi do ukrštanja tokova prljavog i čistog. Takođe, moraju da budu usklađene sa Zakonom o protivpožarnoj zaštiti i zaštiti na radu (evakuacioni plan, plan zaštite na radu).

Po prijemu, roba se smešta u skladišta u kojima higijenski uslovi moraju da budu na veoma visokom nivou. Glatkih su površina i imaju program za precizno merenje temperature, kao i pozicioniranje crnog i belog pranja. Prostor za skladištenje treba da bude povezan tako da funkcionalnost skladišnih odeljenja bude sa kružnim i brigadnim delovanjem.

Savet plus

Kružno povežite topli i hladni blok i partije za proizvodnju i preradu hrane u kuhinji vašeg restorana i izbegnite problem uskog grla. 

Share this post

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest